Neuadd Les Llansaint 

 

Cadeirydd - Arfon Davies 07772254393 - arfondavies@btinternet.com

Is-gadeirydd - Alicia Dalton

Ysgrifennydd - Amanda Evans

Trysorydd - Anne Anderson

Ysgrifennydd Hirio - Amanda Evans

 

  

AMWYNDERAU

* Neuadd gyda Llwyfan.

* Cegin gyda chyfarpar da

* Bar Trwyddedig

* Ardal Chwarae Plant yn Ardal y Parc

* Wedi trwyddedi ar gyfer 120 o bobl

* Ar gael i'w Llogi: System PA: Peiriant Swigod: Peiriant Mwg

 

Neuadd a Pharc Mawr ar gael i'w Llogi ar gyfer Digwyddiadau Preifat:

Partïon, Derbyniadau Priodas, Cyfarfodydd, ralïau gyda digon o le parc ar gael ar gyfer Carafanau neu Bebyll.

 Cliciwch yma i weld Llansaint Hall Booking Form (visionict.com)

Cliciwch yma i weld Llansaint Hall Consent to hold Information (visionict.com)

Cliciwch yma i weld  Llansaint Welfare Hall Privacy Notice (visionict.com)

 LLansaint Recreational and Welfare Hall Account 2019-20.jpeg (768×1024) (visionict.com)

Llansaint Welfare Hall No2 Account .jpeg (576×768) (visionict.com)

LLansaint Recreational and Welfare Hall Lottery Account.jpeg (576×768) (visionict.com)

LLansaint Welfare Hall Unpresented Cheques.jpeg (576×768) (visionict.com)