UK Flag
Cynghorwyr

Chairman

Cyng Arfon Davies

Cynghorydd - Llansaint 

Maesmawr,Glan y Fferi, Caerfyrddin, SA17 5YD

Ffon: 01267 267647

Cyng Jackie Price

Cynghorydd - Glan y Fferi 


2 Glantywi, Glan y Fferi

Sir Gaerfyrddin SA17 5TG 

Ffon: 01267 267218
Cyng Sir Mair L Stephens
Cynghorydd Sir – Llanismel a Llandyfaelog
The Coach House, Glanmorlais
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 5AW
Ffon: 01267 267428

Cyng James Greenwell

Cynghorydd - Glan y Fferi

Canolfan Gymunedol Calon y Fferi, Carmarthen Road, Glan y Fferi SA17 5TE

Ffon: 01267 874020 

Cyng Dawn Afzal

Cynghorydd - Glan y Fferi

Lothlorien, 16a Heol Gwerment, Llansaint 

Ffon: 01267 267660 

Cyng Jeff Batte (Cadeirydd)
Cynghorydd– Picton

Ffon: 01267 268207

Cyng Kimberley Low

Cynghorydd - Glan y Fferi 

24 Glantywi, Glan y Fferi, Caerfyrddin SA17 5TG 

Ffon: 07572 557570

 

Cyng Ralph Bloor
Cynghorydd - Glan y Fferi

Ffon: 

Cyng Mike Jones 

 Cynghorydd - Glan y Fferi

Ffon: 01267 267907 

Cyng Alicia Dalton (Is-Gadeirydd)

Cynghorydd - Llansaint

Parc-Y-Saint, Llansaint, Cydweli SA17 5JJ

Ffon: 01267 268194 

Cyng T Hywel Gibbon
Cynghorydd - Llansaint
Ffon: 01267 267298

Cyng Peter (Jacko) Thomas

Cynghorydd - Picton  

29 Priory Street,
Cydweli,
Sir Gaerfyrddin
SA17 4TR
Ffon: 07970 960306

Cyng Paul Stephens

 Cynghorydd - Glan y Fferi

Ffon: 07970 960419 


 Councillor Expenses 2018/19

Payments to Councillors 19-20 

Payments to Councillors 20-21 

Cofrestr Diddordebau Aelodau 2017 2022