UK Flag
Cyfarfodydd Lleol a fynychwyd

Mynychiad Cyfarfodydd Lleol

Mae yna achlysuron pan fydd aelodau’r Cyngor Cymuned yn eistedd ar grwpiau lleol arall. Mae hyn yn galluogi ni i gynnig cymorth y Cyngor Cymuned ac i gadw diddordeb yn weithgareddau lleol.

Os mae ganddo’ch grwp gallai elwa o Aelod o’r Cyngor Cymuned, cysylltwch gyda’r Clerc os gwelwch yn dda  (clerk.stishmaelscc@gmail.com)