UK Flag
Ardal Llanismel


St IshmaelMae plwyf hwylus a hyfryd Llanismel, wedi lleoli ar aber Afon Tywi, yn cynnwys pentrefi Glan y Fferi a Llansaint, a phentrefi bychain Broadlay a Broadway a’r tir fferm o’u hamgylch

Yn hanesyddol cysylltwyd y ddau bentref yn gryf iawn gyda physgota a bwyd môr. Mae bathodyn y plwyf yn dynodi traddodiad casglu cocos blodeuwyd yn Glan y Fferi, er roedd rhan fwyaf o’r casglwyr cynnar yn dod o Lansaint.

Erbyn hyn, mae’r ddau bentref yn cynnig ystod eang o weithgareddau cymdeithasol, diwylliannol a cymunedol.
 
Braslun Glanyfferi 

St IshmaelMae poblogaeth Glanyfferi tua 1400 ac yn godi. Mae’r sefyllfa brydferth ar aber tywodlyd y Tywi ynghyd a chysylltiadau cyfathrebu ac agosrwydd i Gaerfyrddin a Llanelli yn ei wneud yn lleoliad dewisol am deuluoedd ifanc a phobl wedi ymddeol.  

Yn ganol pentref Glanyfferi ger yr orsaf, mae Eglwys Sant Thomas, Ysgol gynradd (VCP Glanyfferi), Y Clwb Hwylio, Bad Achub, Swyddfa’r Bost, bwyty pysgod a sglodion yn gwerthu cynnyrch lleol (The Ferry Cabin), tafarn (Y Llew Gwyn) a siop pob peth.  
There is plenty of parking in the village square for the beach, station and village centre.

Mae digon o barcio ar sgwâr y pentref ar gyfer y traeth, gorsaf a chanol y pentref.

Ar ben y dde'r pentref mae’r Three Rivers Hotel, Brasserie and Leisure Club, gyda pharc carafanau gwyliau. Ar ben y gogledd mae caeau chwarae mawr gyda Chlwb Chwaraeon a Cymdeithasol yn cynnig ystod eang o weithgareddau ar gyfer y gymuned oll a pharcio da. Ger y caeau chwarae mae Canolfan Addysg y Sir sydd yn cynnwys cyrsiau dyddiol a phreswyl ar gyfer oedolion a phlant.

Mae golygfa wych gan Eglwys Llanismel yn ei leoliad ar yr heol arfordirol rhwng Glan y Fferi a Cydweli. Wedi’i leoli ar ffordd pererindod i Dy Ddewi adeiladwyd yr eglwys bresennol yn y 13eg canrif gyda gwaith ychwanegol yn ystod oes Fictoria (1861). Fel rhan o’r nodweddion neilltuol mae ffenest lliw comisiynwyd gan deulu Mansel oedd yn byw yn Iscoed (plas trawiadol wedi’i difetha yn ochr gogledd y pentref).

Braslun Llansaint  

St IshmaelLleoli’r pentref prydferth Llansaint o amgylch Eglwys Hynafol gyda’i thwr wen.

Mae Llansaint yn elwa o agosrwydd i Gaerfyrddin a Llanelli ac yn lleoliad dewisol am deuluoedd ifanc a phobl wedi ymddeol.

Mae’n cynnig dau dafarn, Tafarn y Brenin a’r Joiners (sydd yn enwog am ei thîm dartiau), mae’r ddau yn darparu prydau bwyd. Mae gan y pentref cae chwarae mawr a Neuadd Gymunedol sydd yn cael ei defnyddio gan yr hen a’r ifanc. Mae’r Gymuned yn elwa o Glwb Garddio, Sefydliad y Merched a Chlwb Ieuenctid ynghyd a phwyllgor Neuadd Gymunedol weithgar. Mae yna hefyd Capel (Capel Annibynnol Tabor).