UK Flag

Croeso 

 

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Llanismel.

 

Datblygwyd y wefan hon gan Gynor Cymuned Llanismel a Vision ICT.

 

Gobeithwn byddwch yn gweld y wefan yn ffynhonnell gynorthwyol o wybodaeth. 

 

Cyng Jeff Batte / Cyng Alicia Dalton

Cadeirydd         / Is-gadeirydd