UK Flag
Cymuned Llanismel

Datblygwyd y wefan hon i ddarparu gwybodaeth y Cyngor Cymuned i chi, gan gynnwys cofnodion ac agenda, bresennol a’r gorffennol, polisïau’r cyngor a gwybodaeth fras ar brosiectau a llwyddiannau.

Trwy’r flwyddyn, rhydem yn cynnal cyfarfodydd ble gwahoddir y cyhoedd i’n hymuno i ddweud eich dweud cyn Cyfarfod y Cyngor Cymuned. Mae’r dyddiadau hyn yn cael eu dangos ar y calendr, mawr obeithiwn byddwch yn ymuno a ni. Mae croeso i bawb mynychu cyfarfodydd y Cyngor i wrando. Mae croeso mawr i chi os ydych yn aelod o’r gymuned neu ymwelwr.

Photo of St Ishmael Photo of St Ishmael
Photo of St Ishmael
Map